2007

Satser på et normal år uden de store investeringer, med lidt ferie …… Men hvem ved…..!

Foråret startede lidt stille, men så kom en nabo ejendom til salg på ca. 8 ha. Efter lang tide sygdom dør vores nabo og børnene vil gerne sælge huset. Jeg bliver enige med dem om prisen og jeg køber den. Vi river lidt udhuse ned og fjerner lidt læhegn, så vi idag har fået et godt hus, efter lidt renovering til evt. elever mm., og vores marker er blevet mere fornuftige i størrelse.

I Efteråret valgte vi at sanere begge besætningerne, for at udnytte de volsomme foderpris stigninger og samtidig udnytte situationen til at få højeste sundhedsstatus gennem ny sygdomsfri besætning.

2008

Indkøringen af ny besætning gik ok, med det besvær der nu engang kommer. Men fodret fortsatte i den høje ende og var medvirkende årsag til et underskud på resultatet.. Øv Øv bare fordi en eller anden idiot begyndte at frygte for at der ikke var korn nok i verden.....
Der er nok nogen der har tjent mega meget på denne situation, men de fleste fødevare producenter har ikke tjent en krone i denne tid, snare tvært omkring.

2009

Fodret / kornet blev spået og håbet til at blive liggende på et nivo omkring 120 - 140 kr. omkring høst. Dette ville give jordejerne en fremtidig indtjening på den dyrt indkøbte jorden ?? Men sandheden skulle vise sig fra den kriseramte situation og endte i omkring 70 kr. pr. tdr korn i høst.
Nu vil fremtiden vise om vi får lidt mere gang i den kriseramte landbrug, som har troet på at jord konjukturen aldrig ville ende.....! Min mening om dette, har været til at læse i diverse landbrugs relaterede blade....i lang tid. 

En ting der er sikker og det er, at de landmænd som har følt sig nødsaget til at investere i dyrt jord, for i fremtiden at have jord nok til en udvidelse eller lovliggørrelse af nuværende produktion. De sider økonomisk meget træls i det lige pt. Men igen hvorfor har det været sådan, at jorden ikke har skulle kunne forrente, det meste af investeringen ??? For det kommer den til i fremtiden, bare vent...  

2010

Et år hvor vi nåede op på 4 udlandske medarbejder på godt og ondt.... Tiden var ikke til at få dansk arbejdskraft og dygtige elever. Udviklingen med de udlandske medarbejder, viste sig af være skidt på mange måder. Kommunikation er som udgangspunkt en udfordring, men det mente vi at have styr på, til vi i efteråret oplevede de modsatte. Men her viste det sig også fra den lidt mere omkostningstunge side. Nemlig at en betroede medarbejder gennem flere år, sprang over rutiner og kostede besætningen en del kastninger pga. dårlig foder i en silo som ikke var ren gjort inden ny levering af foder. Efterfølgende har vi oplevede flere ting der gjorde at vi måtte skille os af med samtlige udlandske medarbejder… En situation jeg har lært af og ikke vil opleve igen.
Ellers var 2010 et år med høje foderpriser som påvirkede resultatet dårligt. Høsten var lidt problematisk med regn og dårlig kvalitet af kornet som blev høstet….

2011

Istandsætning af medarbejder hus i Kragelund, købt i 2010. Jeg har fjernet en del forfaldne udhuse på grunden og på den måde igen været med til at forskønne Silkeborg kommune.... Opførsel af en ny garage på grunden, da det gamle ikke var brugbart... Det vil kommunen så have næsten lige så meget for, som garagen koster i admin omkostninger ved en sådan sagsbehandling... Det er sku ufattelig og ikke til at forstå, at alt går i stå i lille Danmark. Jeg havde taget beslutningen og det blev opført selv om jeg holder kommunen oven vande med denne betaling. Jeg har nu et godt hus til mine ansatte, som jeg kan stille tilrådighed.  De næste medarbejder jeg ansætter bliver inkvarteret på rådhuset i Silkeborg, her har jeg forudbetalt nogle m2 efterhånden. Så jeg regner ikke med det giver problemer på rådhuset.....:-) 

Foder har igen i år været med til at sætte sit præg på den økonomiske udvikling i driften på mere end en måde.. Høje priser som udgangspunkt har belastet de meste af 2011. Men også en meget ubehagelig møde med et parti dårlig foder, fra DLG har kostet 100 kastninger fra uge 30 til 34. Derudover en over dødelig hed i farestalden på mellem 10 og 15 % i 6 uger, samt smågrise der har haft toksin skader i deres immunforsvar. Vi har i november mdr. stadig søer som løber om fra den gang og disse søer er sendt til USK undersøgelse i Kjellerup lap. og det viser at de ikke kan blive drægtige pga. cyster indvendig i livmoderen. Erstatning mod et kæmpe selvskab som har et forsikringsselskab der tager sig af disse uheld, er næsten total umulig at kæmpe imod og bevise noget... Men mine dyr har ædt det sidste foder fra DLG, før en kommende erstatning bliver udbetalt. Et hurtig overslag over dette uheld, er mindst ½ million i tab....

Alt dette lige efter vi havde afsluttet en E - kontrol i 2 kvartal 2011, som viste at vi var kommet godt over en medarbejder fejl tilbage i 2010, som havde kostet lidt kastninger i efteråret. 

Vi har i det meste af 2011 været 5 Danske medarbejder på Bøgely Svineproduktion, 2 gode elever, 2 afdelings ansvarlige medarbejder og vores faste driftsleder, til den daglige drift.

Bøgely Svineproduktion er PT. klar til at udvide virksomheden, som igen kan være med at skabe arbejdspladser her og nu, men også på sigt i lille Danmark, som er godt igang med at tabe terræn til verden. Vi ligger pt og får en notering på 12 kr. som burde give en god overskud, men grundet fødevare spekulationen i verden pt. er overskud noget jægerne udføre på jagten, når de ikke rammer.