2010.

Klar til udvidelsen af det planlagte siden 2006, men krisen har bidt sig noget fast.

Produktionen har hele året været middel, vi har manglet lidt levende fødte ( som vi sammen med dyrlæge og konsulenter prøvede at finde løsning på ), men dødeligheden i farestalden har været flot. Slutter året´s sidste kvartal af med en dyk i effiktiviteten pga. manglende udført rutine fra en medarbejder, som førte til ca. 15 kastninger pga. dårlig gammel foder i en silo, som løbende skulle være tjekket tom.... Hvilket igen skyldes manglende management. Dette bliver rette op på med det samme vi opdager dette, desværre giver det en træls lærestreg i mente.

2011

Starter året med at skifte alle 4 udlændingene ud med 2 Danske fodermestre og 2 elever. Dette dels pga. besparelser, men også pga. de udfordringer der ligger i at have 4 udlændinger. Jeg er glad for igen at have ren Dansk medarbejderstab og nu kan vi igen lære elever op til fremtidens landbrug, som jo kun kræver større indblik og viden for at overleve.

1. kvartal bære præg af efterårets management problemer, men det lysner med foråret. Vi får startet 2 nye fodermestre op og vi oplever, det som alle frygter, nemlig at vi ikke har kunne stole på de udlandske medarbejder´s registeringer. Vores nye farestalds medhjælper oplever markant stigning i levende fødte de første 3 uger og det fortsætter, men vores dødelighed i farestalden stiger samtidig... ? Vi løser hele gåden omkring manglende levendefødte gennem hele 2010. Der har bevist været skrevet forkert op for at vise bedre resultater i en afdeling, dette uden vi har kunne gennemskue dette. Det er en af de ting som bare ikke må se, men så nemt kan ske, hvis man ikke kan stole på ens medarbejder..

2. kvartal slutter som en af de bedste i lang tid og der var stor håb til resten af året.  

Sommerferien starter uge 29 for en af mine medarbejder, ugen før stiger vores dødelighed en del i farestalden. Uge 30 har vi tomme søer som står til at skulle i farestalden... ? Vi skanner så alle drægtige søer, for at finde ud af om det er et enkelt ugehold som er faldet igennem.. Vi skanner normalt både 4, 5 og 6 ugers søer hver uge og så holder de normalt drægtigheden til faring. Vi skanner hele dr. stalden uge 30 og finder langt over 20 styk tomme søer mere, som burde være drægtige.... Vi frygter PRRS i udbrud også pga den stigende dødelighed i farestalden uge før... Dyrlægen kommer mandag morgen og udtager prøver.. Vi får svar sidst på uge og de er negative.?Samme uge skanner vi igen og finder 40 styk drægtige søer fra ugen før, som nu er tomme ???? Vores fokus rettes nu ind på fodret og en mulig toksin forgiftning. Hvilket ikke ville være underligt da 2010 og 2011 havde været vådt.... Men det dårlige korn regner man jo ikke med kommer i det foder vi skal bruge til vores søer, som ikke kan tåle toksiner uden de kaster.....

Jeg har handlet færdig foder gennem snart 11 år uden de store problemer og har derfor haft meget stor tillid til foderstofferne og deres måde at håndtere fodret på... Jeg har aldrig før modtaget foderprøver ved levering og vi havde ikke noget fodret i siloen, da det var ædt op og vi stod til at genbestille.
 
Jeg handlede på måneds basis og jeg benytter muligheden for at skifte leverandør, da jeg frygter for det foder DLG havde leveret gennem de sidste 6 mdr.

DLG og undertegnede finder frem til en levering som vi kan regne os frem til kunne være årsag til dette, men analysen viser ikke noget alamerende. ( det skal siges at foderprøven er udtaget på fabrikken og den siger ikke noget om hvad lastbilen har kørt med.....) Og er det den rigtige prøve eller er det før ????

Ugen efter og ialt 3 - 4 uger stod kastningerne på og vi endte med godt 100 kastninger og farestalden er pr. 31/1-2012  stadig mærket med overdødelig, pga svagfødte grise..

Med meget store reproduktions problemer siden uge 30..... lander vi en E-kontrollen d. 31/12-2011 med 18 % omløber og 19 % døde til fravænning og minus 4 fravænnede pr. årsso... Hvilket smerter økonimien og motivationen hos medarbejderne, som har udført et stort stykke arbejde.

Vi har siden uge 30 prøvet at finde årsagen alle disse problemer... Influenza, og staus prøver er alle negative.... Vi sender så 6 omløber søer til USK i Kjellerup. Her undersøger de livmor på alle søer indsendt og resultatet var cyster på 4 ud af 6 indsendte, hvilket er alt for mange ifølge dyrlægen og lab Kjellerup. Vi finder et Lab i Tyskland som kan analysere blod for toksin antistoffer... Og ganske rigtig, 4 ud af 5 blodprøver bonger ud med 5 gange så høje værdier som normal søer må have.  Vi har efterfølgende sendt mere materiale ind til undersøgelse i Tyskalnd på flere omløbere søer.. Galle og lever er undersøgt på 5 søer og prøverne er lige kommet tilbage. Enkelte prøver er så høje at de ikke har været mulig at sætte værdi på og enkelte er over 200, hvilket er meget højt. 

Konklution på alt dette er at man står palle alene med dette og skal prøver at finde ud af hvad der er galt med ens søer... Nu har jeg klokke klare beviser på at nogle af mine søer, via deres so data og lab svar, er toksin skadet så de aldrig kommer til at producere igen... Dette har ført mig til at starte en meget stor erstatnings sag op mod DLG. Advokat, dyrlæge, konsulent og undertegnede arbejder pt. med dette. Forlig ville DLG ikke høre tale om, så nu bliver dette en sag som domstolene skal afgøre...

Foderkøb til 6 millioner pr. år er ikke kun mit ansvar, bare fordi det er blæst ind i mine siloer. Vi har 2 års garanti på alt vi køber idag, foderstofferne kan ikke fraskrive deres ansvaret, når de har blæst det af ude ved kunderne.... De har fandeme et ansvar for den vare de levere så de ikke forgifter og forvolder kunderne gigantiske tab til følge...

2012.

"" PIC Opformerings Besætning ""


Fra d. 1/6-2012.. Danmarks eneste, som vil kunne levere Verdens Stærkeste Avlsdyr.. :-)