Bøgely Svineproduktion

Svineproduktion med stor fokus på bæredygtighed, arbejdsmiljø og dyrevelfærd.

Svineproduktionen har tidligere været opformerings besætning, men grundet manglende salg af avlsdyr
er produktionen omlagt til alm. produktions besætning, fra og med 1/7-2021.

   
 


 

Produktionen.

 

Produktione foregår på 2 ejendomme.

So ejendommen "Bøgely" er hoved ejendommen og her går alle ca. 1.300 årssøer. Ejendommen ligger på Sinding Hedevej 85 i Silkeborg kommune.
  
Smågrise ejendommen Skovhus Vestergård ligger på Haugevej 22 8620 Kjellerup Ca. 8 km. fra hoved ejendommen. Smågriseejendommen består af idag 7.000 stipladser til grise til 30 kg. derudover laves der ca. 2.000 styk sl. svin årligt og ca. 650 styk polte til hoved ejendommen. 

Der hører ca. 152 ha. god jord til begge ejendomme, som er lejet ud til en større planteavler.

Flere oplysninger:
 
>>Hovedejendommen.

>>
Smågriseejendommen.

>>Maskiner

>>Marken

   

 

 
Nyheder
 04-03-2013
Fodersagen mod DLG
 21-09-2012
Ny teknonogi 2012
 24-09-2009
P4 Østjylland var på besøg...
 09-12-2008
vvm igennem !!!!