Hovedejendommen

På Bøgely er der ca. 1.300 årssøer med produktion af ca. 40-44.000 stk. 7 - 8  kg´s grise, til anden ejendom.

Søerne har siden 2003 gået løse i drægtighedsperioden. Systemet er i stier med 2/3 dele fast gulv med guldfodring 2 gange om dagen ( morgen ). Vi tildeler derudover halm til dem om eftermiddagen. Små søer fra ugeholdet går sammen 12 - 14 stk. og det samme gør de normale og de lidt for normale.. I 2017 etablerede vi en ny dr. stald til ca. 500 søer hvor de også går løse i flokke på 30 søer pr. sti, her fodres de 2 gange dagligt og får halm om eftermiddagen via en strømaskine som både fodre og giver halm. 

Vi laver selv vores avls materiale på baggrund af en indkøbt højstatus besætning fra 12 mdr. 2007. Her var nogle renracede polte og på den måde laver vi selv vores egen kerne og produktionsdyr. Avlsdyrene blev indkøbt som rene avlsdyr dyr fra en opformerings besætning i DK. Fra og med 1/7-2021 er Bøgely Svineproduktion omlagt til alm. produktions besætning med salg af 30 kg´s grise. Der er lavet aftale med ornestation mors og Danish Genetisk med levering af Duroc produktionssæd og derudover renracet sæd til produktion af egne polte til løbende udskiftning. Vi vil ikke indkøbe avlsdyr, da risikoen ved indkøb af avlsdyr er for for stort. Vi har haft lukket besætning siden 2007 og højeste status alle år.   Kontakt

Her på hoved ejendommen kan vi opbevare gylle i ca. 15 mdr. Det meste af gyllen fra søerne køres igennem separations anlægget og væsken pumpes op i en gylle lagune på 5.000 m3. Derudover har vi en buffertank på 1.500 m3 - som vi også pumper fra når vi separerer. Der sidder 2 omrørrere i buffertanken, da gyllen helst skal være ensartet, for at udnytte separations anlægget mest optimalt. Fiber fra saperationen afsættes til planteavleren, som bruger det til at forbedre jorden med organisk N og fiberen indeholder ca. 80 % af P fra rå gyllen og kan derfor med fordel tildeles til jorden hver 5 år for på den måde at holde indholdet af P på et godt niveau.