Hovedejendommen

På Bøgely er der 1.400 PIC årssøer med produktion af ca. 40.000 stk. 7 - 8  kg´s grise, til anden ejendom.

Søerne har siden 2003 gået løse i drægtighedsperioden. Systemet er i stier med 2/3 dele fast gulv med guldfodring 2 gange om dagen ( morgen ). Vi tildeler derudover halm til dem om eftermiddagen. Små søer fra ugeholdet går sammen 12 - 14 stk. og det samme gør de normale og de lidt for normale..

Vi laver selv vores avlsmateriale på baggrund af en indkøbt PIC besætning fra 12 mdr. 2007. Her var nogle renracede polte og på den måde laver vi selv vores egen kerne og produktionsdyr. Avlsdyrene blev indkøbt som rene PIC dyr fra den sidste opformerings besætning i DK. Den 1/6-2012 ændres Bøgely Svineproduktion fra produktions besætning og til PIC avls og opformerings besætning, som den eneste i Danmark. Vi kan hermed bryde monopolet i Danmark og fremadrettet tilbyde Verdens Stærkeste Avlsdyr til et marked som har behov for stærke avlsdyr til 2013 staldsystemerne (løsgående). PIC har siden 2000 avlet målrettet efter stærkere søer og her har avlen ikke fejlet, Pt. ligger Bøgely Svineproduktion på 5 % døde søer, og skuldersår ved søerne har vi ikke set de sidste snart 9 år. Vores søer får mange læg før vi slagter dem, vi har flere hvor tavlerne er vendt = det vil siger over 10 læg / so, dette er alt andet med til at trække gennemsnittet op på hele besætningen. (der kommer mere info senere, ellers er man altid velkommen til at kontakte ejeren)  Kontakt

Så pt. er vi den eneste 100 % rene PIC besætning tilbage i Danmark - de resterende er DanAvl og lidt andre.  Fra og med Januar 2013 har vi været nød til at købe sæd direkte fra en stor ornestation i Tyskland med mange forskellige renracede PIC orner med top index.

Her på hovedejendommen kan vi opbevare gylle i ca. 15 mdr. Det meste af gyllen fra søerne køres igennem separations anlægget og væsken pumpes op i en gylle lagune på 5.000 m3. Derudover har vi en buffertank på 1.500 m3 - som vi også pumper fra når vi separerer. Der sidder 2 omrørrere i buffertanken, da gyllen helst skal være ensartet, for at udnytte separations anlægget mest optimalt.