Marken

Til ejendommen hører 152 ha. god ler/muld jord. Pt. er jorden udlejet til Niels Brink, som er en dygtig planteavler. 

Niels driver jorden med reduceret jordbehandling, som betyder færreste mulige omkostninger til produktion. Halmen bliver snittet ud på jorden efter høst, da det forbedrer jordens struktur på længere sigt. Jorden bliver derefter harvet ca. 2 gange, bl.a. for at nedmulde halm rester. Så er jorden igen klar til at blive sået.

Markerne er blevet lagt sammen for at skabe en så rationel drift som overhovedet muligt.