2018 marts.

Vi har her i foråret 2018 netop renoveret 630 gamle meget nedslidte stipladser på smågriseejendommen. Der var 7 stalde som lå på tværs af en stald som gav en masse gang areal. Vi har nu lavet det til en stor stald, som idag kan rumme ca. 1.100 - 1.200 styk smågrise. Nu har vi pt. 7.000 opdaterede stipladser til smågriseproduktion. Dette var de sidste stipladser på smågriseejendommen, som ikke er blevet renoveret siden jeg overtog ejendommen tilbage i 2006.


Nye stald taget i brug.

Efter 2-3 ugers forsinkelse, startede vi fredag uge 7 med at flyttede ca. 500 søer i den nye stald. Vi startede kl. 6.00 med at flytte dyr fra den anden ejendom og var færdige over middag. Hele uge 8 gik med indkøring og lørdag uge 8 kørte den automatiske foder og halm maskine uden fejl. Søerne fodres ad 3 gange og får pt. halm 2 gange pr. dag. Stalden virker 120 % som jeg havde håbet og regnede med. Søerne ligger rigtig fint i rederne når man kommer i stalden om aftenen og der er næsten ingen slagsmål i løbet af dage da de kan gemme sig i mængden fra de andre 29 søer. Fantastisk...

Vi kan nu hjemtage musli foder til alle søerne gennem det helt nye transport system som også er etableret, nu uden støv over alt. Vi forventer at søerne får meget bedre mavesundhed og at vi vil komme til at se en fremgang i effektiviteten. Søerne skal have strukturfoder med masser af fiber så de kan nå at optage alt det gode i fodret.    

Uge 8 ned vaskede de ansatte den gamle og total nedslidte dr. stald. Og jeg startede med at nedtage inventaret fredag og var færdig søndag. Mandag morgen startede entreprenøren med at nedbryde stalden.

Vi er pt. igang med at renovere 400 stipladser til slagte svin på den anden ejendom.  

Løbende opdatering af det meste vi arbejder med på bedriften.. Gamle data er gemt under årstal... 


August 2016 starter vi byggeriet af ny drægtigheds stald på ca. 2.000 m2. til 500 søer, samt foderlade med grav og transport system til foder.

Gammel dr. stald renoveres i efteråret 2016, til 54 nye farestier.

Stalde på Haugevej 22, hvor nogle af vores søer i dag har gået, renoveres til klimastalde til produktion af galtgrise fra 10 kg- 30 kg.

Vi udvider ikke so holdet, men får alle 1.300 søer samlet under samme tag, under meget gode forhold og håber dermed på lidt synergi effekt. 

Galtgrisene som vi i dag sælger, ved 7 kg, med et større fradrag, kan i fremtiden sælges direkte til udlandet, til en bedre pris og dermed meget forbedret samlet indtægt.