Bøgely Svineproduktion er/bliver Danmarks eneste PIC Opformerings besætning.

Mere info vedr. PIC læs her - http://pic.com

PIC har siden år 2000, avlet målrettet efter bedre holdbarhed på søerne. Det var på det tidspunkt politikkerne besluttede at vi i 2013 skulle have løsgående søer.... Bøgely Svineproduktion har siden 2003 haft søerne i løsdrift og derved overholdt lovgivningen med +10 år.

"PIC. er verdens største avlsselvskab og de har genetik til kundens behov".

PIC
har en overordnet målsætning som er: "Genetik til totaløkonomi"

Da vi tilbage i 2006/7 havde solgt de sidste Dan Avl´s søer, gik dødeligheden i vores stalde fra 17 % til 8 % af udsatte søer - dvs. at vi mere end halverer dødeligheden!! ( Landsgennemsnittet var i 2008 25 % ). Så det må siges at avlsarbejdet har virket, tak for det PIC.

 

Består af en hovedejendom "Bøgely", her går næsten alle 1.300 årssøer. Ejendommen ligger på Sinding Hedevej 85 i Silkeborg kommune.
Ca. 8 km. herfra ( i Hauge ) ligger smågriseejendommen, "Skovhus Vestergaard". Her bliver grisene flyttet til som 6 - 8 kg´s grise og her går de indtil de vejer ca. 30 kg. Herefter sælger vi så grisene til en landmand, som feder dem færdige til slagtning.
Der hører ca 140 ha. god jord til begge ejendomme, som er lejet ud til en større planteavler.
Produktionen foregår på 2 ejendomme, og der er søer på begge. At have søer på 2 ejendomme er ikke rationelt og effektivt nok til de omkostninger der er forbundne med produktionen. Så vores vvm, som er gået igennem på hovedejendommen, skal bruges til at samle søerne på Bøgely og dermed kun smågrise på Skovhus Vestergaard. Dette vil resultere i at antallet af søer bliver 1.700 på hovedejendommen og en produktion af ca. 50.000 stk. 30 kg´s grise på smågrise ejendommen. Dette vil give optimal udnyttelse af de godkendte dyreenheder, som begge ejendomme er godkendt til i dag.

Fra 1/6-2012 starter vi som eneste PIC opformerings besætning i Danmark, vi sælger de fleste polte ved 30 kg. til Tyskland hvor de skal laves færdig og sælges i hele Europa syd som øst. Vi vil kunne sælge til kunder i Danmark, med dette bliver på fast aftale og her gælder først til mølle, hvis man vil sikre sig Verdens Stærkeste Avlsdyr. Mine PIC avlsdyr kan klare fremtidige Danske krav til svineproduktion 100 % med størst økonomisk udbytte til mindst mulige omkostninger... Hvilket burde være et mål for alt vedr. avl........ og stadig have dyrrevelfærd for øjet..

Fra midt i november 2012 starter vi produktion af ca. 14.000 styk galtgrise pr. år fra opformeringen, i 2 styk lejede stald anlæg. Dette bliver i samarbejde med ejerne af sl. staldene, som skal stå for pasningen af disse dyr. Mere om dette når vi er kommet godt igang.

PIC har et avlsmål.........Flest mulig kg slagtet grise pr. avlsdyr med minium omkostninger og besvær......Yes`´´´` det kan jeg forstå

Flere oplysninger:

>>Hovedejendommen.

>>
Smågriseejendommen.

>>Maskiner

>>Marken

   

 

 
Nyheder