Vi sælger

Bøgely Svineproduktion sælger Avlsdyr ( 30 kg´s polte ) til hele Eroupa gennem PIC Tyskland. Og har produktion af ca. 15.000 galtgrise i lejede stalde i Danmark. Resten sælges gennem puljen.

Avlsdyrene afsættes til Tyskland til 2 fast aftager, som færdiggøre poltene til vider salg syd for den Danske grænse. Vi vil også kunne tilbyde kunder i Danmark en enestående mulighed for at købe Verdens Stærkeste Avlsdyr = PIC polte = Totaløkonomi i fremtidens krævende staldsystemer. Der er allerede nu mulighed for ved en fast kontrakt, at booke avlsdyr til fremtiden, dette bliver efter først til mølle, da hovedparten af avlsdyrene vil går Syd for grænsen.    Kontakt

Vi har afsat gylle fiberen, som er den faste del fra separationanlægget til et biogas gennem en del år. Biogas firmaet gik konkurs i efteråret 2011. Herefter har jeg afsat fiberen til min planteavler, som nøder godt af P gødningen i dette. Lige nu spredes der lidt fiber på ca. 1.000 ha hver 5 år for at opretholde tilstræklig p gødning. 

Jeg har også planer om at afbrænde gyllefiberen i et fyr på gården og derefter opvarme staldene. På den måde bliver jeg co2 neutral. Dog er der lidt lange udsigter, da der er gået politik i noget, som ellers burde ligge lige til højre benet. Men mon ikke der kommer til at ske en del i den kommende tid.

Seneste gylle analyser:
Gødningsanalyser