Skovhus Vestergård

Produktionen består af ca. 37.000 stk. 30 kg´s. Derudover er der opfedning af omkring 1000 -1500 slagtesvin pr. år (grise som ikke kan sendes som 30 kg´s grise).

Der er ca. 7.000 stipladser til produktion af 30 kg´s grise. De 2.500 af disse stipladser er i ny stald fra 2006 og 2.000 er renoveret i 2006 i gammel stald. Derudover genbrugte vi ca. 900 stipladser som nemt kunne bruges som de var. Derudover er der ca. 500 slagtestipladser og ca. 500 sti pladser til polte, i 2017 fik vi så renoveret en gammel so stald til 1.600 stipladser mere til produktion af galtgrise fra 12-30 kg.

Der er 2 gylletanke på ialt 4.500 m3 - en Muleby på ca. 1.500 m3 samt en RC på 3.000 m3, som begge to er overdækkede. Her har vi opbevarings kapacitet til ca. 11 mdr.