Skovhus Vestergård

Produktionen består af ca. 37.000 stk. 30 kg´s grise samt opstaldning af ca. 300 stk. drægtige søer/gylte til Bøgely pr. år. Derudover er der opfedning af omkring 1000 -1500 slagtesvin pr. år (grise som ikke kan sendes som 30 kg´s grise).

Der er ialt 5.400 stipladser til produktion af 30 kg´s grise. De 2.500 af disse stipladser er i ny stald fra 2006 og 2.000 er renoveret i 2006 i gammel stald. Derudover genbrugte vi ca. 900 stipladser som nemt kunne bruges som de var. Derudover er der ca. 500 slagtestipladser og plads til polte, gylte og søer i gamle dr. stald og løbeafd.

Der er 2 gylletanke på ialt 4.500 m3 - en Muleby på ca. 1.500 m3 samt en RC på 3.000 m3, som begge to er overdækkede. Her har vi opbevarings kapacitet til ca. 11 mdr.