Skovhus Vestergård

Produktionen består af ca. 21.000 stk. 30-50 kg´s avlsdyr og 18.500 styk galtgrise som sælges ved ca. 9 kg. Derudover er der opfedning af omkring 1.500 -2.000 slagtesvin pr. år (grise som ikke kan sendes som 9,5- 30 kg´s grise).

Der er ca. 7.000 stipladser til produktion af 30-50 kg´s grise. De 2.500 af disse stipladser er i ny bygget stald fra 2006 og 2.000 er renoveret i 2006 i gammel stald. En gammel so stald til 300 søer, blev renoveret i 2017 til ca. 1.300 stipladser til klimagrise. I 2017 renoverede jeg slagtestaldene fra 400 stipladser i gammel system til idag 2 storstier med sorterings vægt og nu har vi plads til 500 slagtesvin. I 2018 renoverede jeg de sidste 900 styk gamle stipladser som vi genbrugte, netop renoveret til 1.200 helt nye i januar mdr. Vi producere kvalitets avlsdyr, så derfor køre vi ikke med 100 % belægning. Vi ligge ca. på 60-70 % belægning pt.  

Der er 2 gylletanke på ialt 4.500 m3 - en Muleby på ca. 1.500 m3 samt en RC på 3.000 m3, som begge to er overdækkede. Her har vi opbevarings kapacitet til ca. 11 mdr.